dinsdag 30 maart 2010

Nestkast voor solitaire bijen

Solitaire bijen zijn nuttig in de natuurlijk-rijke tuin.
Ze zorgen voor de instandhouding van veel bloeiende planten en voor de vruchtzetting op bessenstruiken en fruitbomen doordat ze driftig op zoek zijn naar nectar en zo voor bestuiving zorgen.

Solitaire bijen leven, ra ra ra, ieder voor zich. Het zijn erg schuwe en onrustige beestjes die vaak ook nog eens erg klein zijn en daardoor dus moeilijk te observeren en determineren. Toch komen er in de lage landen zo'n 300 soorten voor

Solitaire bijen steken zelden of nooit, ze hebben het ook niet echt nodig want ze moeten niet een heel volk verdedigen. Solitaire bijen zoeken de mensen ook niet op. Ze variëren in grootte van 2à3 mm tot 2 cm. Het zijn allemaal bloemenbezoekers die stuifmeel en nectar verzamelen dat ofwel aan hun achterpoot (bvb zandbijen en groefbijen) of aan hun buik ((bvb behangersbijen en metselbijen) wordt vervoerd.


De verschillen in levenswijze uiten zich vooral in de keuze van de nestgelegheid. Er zijn soorten die huizen in holle stengels van bijvoorbeeld braam of riet, gaten in hout en in onbewoonde slakkehuisjes. Anderen maken hun nestjes in de grond waarbij ze soms de wanden bekleden met stukjes blad (behangersbij) of haartjes gebruiken van bepaalde planten (wolbij).
In die nesten wordt door het vrouwelijke solitaire bijtje één eitje gelegd. dat eitje komt boven op een klompje stuifmeel te liggen dat met nectar is aangemaakt. Daarna wordt het celletje dichtgemaakt. Het komt voor dat er meerdere cellen met stuifmeelklompje en eitje achter elkaar in een gangetje worden gemaakt.
De larven worden aan hun lot overgelaten, eten het voedsel op, verpoppen en komen veelal het jaar daarop pas als volwassen dier tevoorschijn.


Dankzij Bart's handleiding, pronkt er nu ook een nestkast voor solitaire bijen in mijnen hof. Ik moet toegeven dat het even wat gesukkel is; "welke boormaat moet ik hier nu gebruiken en hoe groot moet de kop van de vijs zijn om den darm erop te laten passen", maar eens dat uitgezocht gaat het vanzelf. Het leuke daarvan is dat je kan piepen of er al iets inzit. En zoals je ziet zit er nog niets in!

Andere goede nestgelegheid zijn holle stengels. Belangrijk is dat ze aan de achterkant dicht zijn. Bundel ze en plaats ze onder een afdakje zodat regen niet te veel kans krijgt.

Het is natuurlijk zinloos als je zo'n nestkast ophangt zonder te zorgen voor bij-vriendelijke planten. Denk hierbij aan allerlei distelsoorten, engelwortel, vingerhoedskruid, krokussen, ezelsoor, duizendblad, wilde marjolein, vlinderstruik, wilg, meidoorn, ... .

Meer info vind je hier en hier.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten