zaterdag 31 oktober 2009

Lof van het onkruid

Godlof dat het onkruid niet vergaat.
Het nestelt zich in spleet en steen,
breekt door beton en asfalt heen,
bevolkt de voegen van de straat.

Achter de stroomwals valt weer zaad;
de bereklauw grijpt om zich heen.
En waar een bom zijn trechter slaat
is straks de distel algemeen.

Als hebzucht alles heeft geslecht
straalt het klein hoefblad op de vaalt
en wordt door brandnetels vertaald:

Gij die millioenen hebt ontrecht:
zij komen - uw berekening faalt.
Het onkruid wint het laatste gevecht.

van Ida Gerhardt

Onkruid, simpelweg te omschrijven als planten die ergens in uw tuin groeien waar ze niet gewenst zijn.
Voor de liefhebber van een wilde siertuin zijn paarse dovenetel en koekoeksbloem wellicht sieraden. Maar iemand die meer van een strakke tuin houdt, ziet deze planten eerder als onkruid dat verwijderd moet worden.Nu wil ik zelf ook niet dat heel mijn tuin een wildernis wordt en dus ga ik ze soms ook te lijf met hak, hark en onkruidbrander.

Maar gelukkig heb ik ook enkele wildere stukjes waar ze hun gang mogen gaan en dan zie je soms ineens fraaie planten opduiken die een verrassing zijn in de tuin. Deze onverwachte veranderingen kunnen het tuinieren echt wel leuker maken en brengen vaak extra leven in de tuin. Zoals waardeplanten voor rupsen van dagvlinders zoals brandnetel en pinksterbloem.Of planten die druk bezocht worden door bijen voor hun stuifmeel of nectar zoals paardebloem of madeliefje.Zelf heb ik heel wat last van haagwinde-calystegia sepium. Deze plant kan zich door zaad verspreiden, maar vormt ook ondergrondse wortelstokken die heel lastig te bestrijden zijn.
Ik vind het vooral storend hoe ze tegen de draad van mijn wei-afsluiting omhoog klimmen.
Echt dat geeft zo'n slordig zicht en ik vrees dus dat er niets anders op zit dan volgend jaar de strijd verder te zetten.

een pluim voor mezelf

Als je dan toch kippen houdt (is mijn bescheiden mening) dan kan je beter een deftig ras kiezen dat bovendien behoort tot ons levend erfgoed. En zodoende mag je dan een pluim aan jezelf geven voor de goede daad (eens een scout, altijd ...). En dus heb ik enkele maanden geleden eens zitten neuzen op de site van stichting levend erfgoed. En ja ik heb daar iets gevonden wat me wel aansprak; ziehier de Bassette kip;


Eigenlijk was het de bedoeling dat deze Bassette's samen met enkele goudbrakels mijn kippenhok zouden bevolken. En ik dus zodoende 2 goede broedkippen in huis had om goudbrakel-eitjes uit te broeden. Maar zelfs na een zoekertje op de velt site kon niemand me verder helpen. En aangezien zo 2 klein kippekes in mijn "villa kakelgoud" (wacht maar tot je de foto's ervan ziet) nogal magerkes uitvallen; heb ik mijn kroost uitgebreid met een Bassette-haan in de kleur zilverkwartel en nog 3Bassette's in de kleuren goudkwartel, blauw en zwart (vree zeldzaam blijkbaar). Zodoende loopt er hier een bont gezelschap rond.

De pientere onder ons hebben al lang door dat Bassette komt van het Frans bas, vrij vertaald geeft dat dus een klein, laag dier.
De Bassette is een grote kriel, of een kleine hoen of ook wel halfkriel genoemd.
Ze zijn erg vrijheidslievend en levendig van aard (en ja dat heb ik al mogen merken) , waardoor het knippen ondertussen geen geheimen meer voor me kent. Maar ze worden toch gemakkelijk vertrouwelijk en komen ondertussen al goed uit de hand eten. En ze leggen van die schattige eitjes met een grote dooier erin. En bovendien zien ze er ook nog eens veel knapper uit dan de meeste ordinaire legkippen.

Ecologisch tuinieren

Wat betekent ecologisch tuinieren!?
Ieder levend organisme (plant, dier en mens) wordt van nature beïnvloed door de omringende omgeving, dus door planten, dieren, mensen, water, bodem, lucht en klimaat. Omgekeerd heeft elk organisme invloed op zijn omgeving.
Ecologie is de wetenschap die deze wederzijdse beïnvloeding bestudeert.


Met de natuur meewerken
Bij ecologisch tuinieren wordt rekening gehouden met de relaties tussen planten, andere organismen en het milieu.
Met de natuur meewerken in plaats van haar proberen te beheersen. En natuur in de tuin aantrekken door voedsel-, schuil- en voortplantingsmogelijkheden te scheppen voor vlinders, vogels en amfibieën.
Natuur- en milieuvriendelijk tuinieren kan in moes- en siertuin, op het terras en zelfs binnenshuis!

Een gezonde bodem
De basis van alles wat in de tuin groeit en bloeit is de bodem. Een bodem met een goede structuur kan lucht, water en voeding voor planten vasthouden. Een gezonde bodem is rijk aan bodemleven: bacteriën, schimmels en wormen. Organische bemesting met bijvoorbeeld compost of dierlijke mest voedt de bodem. het bodemleven zet vervolgens de organische mest om in humus, waarvan telkens een deel vrij komt als voedsel voor de plant. De humus die in de bodem blijft houdt vocht en voedsel vast en draagt bij aan een goede bodemstructuur. Dit in tegenstelling tot kunstmest dat uitsluitend de bodem voedt en waarbij niet benutte overschotten kunnen uitspoelen naar het grondwater.


Geen bestrijdingsmiddelen
Binnen het ecologisch tuinieren worden de omstandigheden gecreëerd om ziekten en plagen te voorkomen of op natuurlijke wijze te bestrijden.
Denk aan het aantrekken van natuurlijke vijanden, toepassing van combinatieteelt en vruchtwisseling en aanpassing van planten aan de standplaats. Er wordt zeker niet gekozen voor chemische bestrijdingsmiddelen.
Residuen van bestrijdingsmiddelen vinden we terug in voedingsmiddelen wat op duur de gezondheid schaadt. Ook komen ze in het oppervlaktewater terecht. Bestrijdingsmiddelen die in de grond achterblijven vormen een gevaar voor spelende kinderen en huisdieren.