Ecologisch tuinieren

Je kan zoveel doen voor meer natuur in je eigen tuin; van waardeplanten planten voor vlinders tot nestkastjes bouwen voor solitaire bijen. Van snoeihout maak je een takkenwal dat een geweldig schuilparadijs is voor tal van dieren. Met water in de tuin, zelfs een kleine drinkschaal breng je heel wat extra leven in de tuin. Stapelmuurtjes van afgedankte stenen vormen een veilig onderkomen voor tal van dieren , zeker in de winter, ... .
Ook een doordachte plantenkeuze is erg belangrijk. Wie leven in zijn tuin wil plant dus enkelvoudige bloemen; want die zorgen voor stuifmeel en nectar en de insecten die zo worden aangetrokken trekken op hun beurt dan weer andere dieren aan. Denk allereerst aan onze inheemse planten, dat zijn planten die in ons eigen land in het wild groeien en zich aldaar kunnen handhaven, maar ook tal van uitheemse soorten hebben hun natuurwaarde al bewezen. Interessante planten zijn die die de dieren voedsel in de vorm van blaadjes, nectar of bessen verschaffen.
En natuurlijk tuinier je gifvrij! Bestrijdingsmiddelen zijn niet alleen schadelijk voor de natuur en voor het milieu maar ook voor onze eigen gezondheid.

Ecologisch tuinieren; wat is dat nu eigenlijk?

Er zijn maar weinig bloemen die bij alle insecten in trek zijn, veel plantensoorten zijn min of meer gespecialiseerd op bepaalde insecten-groepen. Lees er hier meer over.

Om te begrijpen hoe de natuur in elkaar zit moeten we enkele basisregels kennen. Hier lees je er alles over.