zaterdag 31 oktober 2009

Ecologisch tuinieren

Wat betekent ecologisch tuinieren!?
Ieder levend organisme (plant, dier en mens) wordt van nature beïnvloed door de omringende omgeving, dus door planten, dieren, mensen, water, bodem, lucht en klimaat. Omgekeerd heeft elk organisme invloed op zijn omgeving.
Ecologie is de wetenschap die deze wederzijdse beïnvloeding bestudeert.


Met de natuur meewerken
Bij ecologisch tuinieren wordt rekening gehouden met de relaties tussen planten, andere organismen en het milieu.
Met de natuur meewerken in plaats van haar proberen te beheersen. En natuur in de tuin aantrekken door voedsel-, schuil- en voortplantingsmogelijkheden te scheppen voor vlinders, vogels en amfibieën.
Natuur- en milieuvriendelijk tuinieren kan in moes- en siertuin, op het terras en zelfs binnenshuis!

Een gezonde bodem
De basis van alles wat in de tuin groeit en bloeit is de bodem. Een bodem met een goede structuur kan lucht, water en voeding voor planten vasthouden. Een gezonde bodem is rijk aan bodemleven: bacteriën, schimmels en wormen. Organische bemesting met bijvoorbeeld compost of dierlijke mest voedt de bodem. het bodemleven zet vervolgens de organische mest om in humus, waarvan telkens een deel vrij komt als voedsel voor de plant. De humus die in de bodem blijft houdt vocht en voedsel vast en draagt bij aan een goede bodemstructuur. Dit in tegenstelling tot kunstmest dat uitsluitend de bodem voedt en waarbij niet benutte overschotten kunnen uitspoelen naar het grondwater.


Geen bestrijdingsmiddelen
Binnen het ecologisch tuinieren worden de omstandigheden gecreëerd om ziekten en plagen te voorkomen of op natuurlijke wijze te bestrijden.
Denk aan het aantrekken van natuurlijke vijanden, toepassing van combinatieteelt en vruchtwisseling en aanpassing van planten aan de standplaats. Er wordt zeker niet gekozen voor chemische bestrijdingsmiddelen.
Residuen van bestrijdingsmiddelen vinden we terug in voedingsmiddelen wat op duur de gezondheid schaadt. Ook komen ze in het oppervlaktewater terecht. Bestrijdingsmiddelen die in de grond achterblijven vormen een gevaar voor spelende kinderen en huisdieren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten